ارسال دستگاه به چه صورت میباشد؟

ارسال دستگاه بنا به درخواست مشتری میباشد

ولی ارزان ترین نوع ارسال با استفاده از باربری میباشد در زمان بیشتر.

ارسال تیپاکس که هزینه بالاتر و در زمان دو الی سه روز

و ارسال از طریق پست که هم از نظر زمان و هزینه با طرفه میباشد و قابلیت پیگیری در سایت پست

بازگشت به بالا